top of page

הילה שפירא
Hilla Shapira

הילה שפירא היא Body Object Maker. בוגרת תואר ראשון באקדמיה בצלאל לאמנות ועיצוב במחלקה לאופנה וצורפות, ירושלים, 2014 ובוגרת תואר שני באקדמיה קרנברוק לאומנות, מישיגן, 2020.
כיום היא מתגוררת בברוקלין, ני יורק. עבודותיה דנות בקשר בן נורמות עיצוב של חפצים יומיומיים למשטור הגוף. דרך הכנת החפצים והייצוג שלהם היא מעלה שאלות על המשמעויות הפוליטיות של חפצי היומיום. עבודתה היא בינתחומית הכוללת מחקר ביקורתי, לבוש, פרפורמנס, וידאו, סאונד ומיצג. היא הציגה בתערוכות שונות בישראל, אירופה וארה"ב.

בעבודותי אני משתמשת בטקסט,חומר וגוף ככלים לבקר נורמות חברתיות ולהעלות שאלות לגבי עיצוב מקובל של חפצים יומיומיים. כיצד חפצים משפיעים על גופנו ועל המחשבה שלנו? מה מאפיין עיצוב קוורי? איך משתמשים בחפצים קווירים והאם חייב להיות להם שימוש?תהליך העבודה שלי מתחיל בהתבוננות ומחקר היסטורי של הבחירות העיצוביות. על ידי שינוי של חומר\צבע\שימוש\שקיפות וכו' אני שואפת לשנות את המהות של החפץ הטעונה בציפיות חברתיות ומגדריות. בסיס של העבודה שלי הוא החפץ הנלבש והכנתו בצורה המסורתית (פיתוח גזרה וחייטות), בשילוב עם חומרים ומדיומים נוספים- מיצב,מיצג, וידאו,עיצוב וטקסטיל.הכנת הבגד מאפס מאפשרת לי להעלות שיח אודות עיצוב קווירי דרך שפה של גזרות תעשייתיות\קפיטליסטיות.אני רואה באובייקטים המשמשים אותנו כל יום סוכנים של רעיונות פוליטיים, אני שואפת לבקר את השפה, את הצופה ואת השימוש דרך שיח ביקורתי אודות המהות של החפץ. כאישה קווירית אני מרגישה שהגוף שלי לא מותאם לעולם כפי שהוא מעוצב כיום, יש דרישה חברתית להתיישר, החפצים היומיים הם הכלים ה"מיישרים" אותנו. אני במכוון בוחרת להיות ביקורתית דרך עיצוב. כמו שחפצים יומיומיים הם גופים פוליטיים, זאת האחריות שלי כמעצבת וכיוצרת להיות בעלת מודעות פוליטית ולהגיב עליה.

bottom of page