top of page

טל בוניאל Tal Boniel

טל בוניאל הוא אמן ואיש תקשורת חזותית, בוגר תואר ראשון ושני בתקשורת חזותית בבצלאל ותלמיד לתואר שני בתכנית הבינתחומית לאמנויות באוניברסיטת תל-אביב.
בוניאל עוסק בעבודתו בחקר הדימוי ומעלה שאלות עקרוניות על שיעתוק מול מקור, נוכחות והיעדר, ייצוג וחוסר-ייצוג, היסטוריה וארכיון, עדות וזיכרון. הפעולות בהן הוא נוקט כוללות יצירת קולאז'ים חזותיים והלחמת דימויים יומיומיים, אקראיים כמעט, לכדי תצריפים שיוצרים הקשרים היסטוריים, ציבוריים ומקומיים, או מעוררים אסוציאציות לאיקונות מתולדות האמנות ולארכיטיפים תרבותיים.


דימוי נגוע היא סדרת עבודות שיצרתי בימי הסגר הראשון של מגיפת הקורונה, בשנת 2020. בגוף עבודות זה אני מייצר חיבורים בין הגוף הממשי שלי לדימויים שונים הלקוחים מתולדות הצילום והקולנוע, ושנאספו ממרחבי הרשת. המחווה הפרפורמטיבית שואפת לא רק ״להעתיק״ את מה שנמצא בדימוי, כי אם גם להמשיך אותו, להפוך אותו לחלק מהמרחב הגופני והאינטימי שלי, ולהתפשט כמו וירוס לעבר הדימוי הבא.

@talboniel :אינסטגרם

bottom of page