top of page

מריה ושטשטיין
Maria Wetshtein

מריה וטשטיין, ילידת נובוסיבירסק, רוסיה, עלתה לישראל לפני כשלוש שנים. המעבר עורר בה שאלות לגבי זהותה האישית, החברתית והתרבותית. התמודדות עם שאלות אלו ועוד, מצאו דרכן אל העבודות שהיא יוצרת.
כחלק מקהילת הלהט״ב, נושא הנשיות וסוגיות נשיות מעסיקים אותה רבות, ובעבודותיה היא מנסה לחשוב מחדש על משמעות הסמלים התרבותיים היהודים והישראלים. העבודות מתייחסות לסוגיות של נשיות, שוויון ומגדר. כאמנית, היא מאמינה שיש לחתור לשינוי התבניות החברתיות הנכפות עלינו, ולפעול לשינוי שכזה באמצעות יצירתיות.

bottom of page