top of page

רותם שריד
Rotem Sarid


בצילומים ובציורים שאני יוצרת אני עוסקת בנושאים הקשורים לקהילה הלהט"בקית, אני יוצרת מתוך עניין בקהילה ורצון להעמיק ולהרחיב את הידע שלי בקהילה הלהט"בקית. יצירות האומנות שלי מאפשרות לי לבטא את העצמי כאחת מהקהילה, מתוך דברים עמוקים ופנימיים שלי שלפעמים הם אפילו לא מודעים.

היצירה האומנותית שלי מושפעת מדימויים מיוחדים שאני מזהה בקהילה הגאה. הדימויים החדשים שאני יוצרת מקבלים מימד חדש אשר נותנים נפח לסיפורם של הדמויות אותם אני מצלמת או מציירת.

אני יוצרת בטכניקות שונות - ציור בצבעי שמן, רישום, ציור דיגיטלי וצילום. בחירת החומר קשורה לנושא ולרעיון אותו אני רוצה להביא לידי ביטוי, לדרך בה אני רוצה להעביר את המסר ולבטא את עבודת האמנות שלי.

bottom of page