top of page

שירי רוזנברג
Shiri Rozenberg

צלמת ואמנית קונספטואלית  העובדת עם צילום ומיצב, בוגרת תואר ראשון ושני מהאקדמיה לאמנות  בצלאל. 
נקודת מבטה מעלה שאלות על הסביבה אשר מציפות קונפליקטים שונים בין תרבויות, לאומים, מיניות ומגדר.
דרך דגימת אותה סביבה והכנסתה לסטודיו, היא מבקשת להיטמע מחדש בתוך המקום ולייצר נרטיב חדש המכיל בתוכו גבולות וחיבורים אלטרנטיביים.

bottom of page